Laboratoriya

Laboratoriya


Klinik tekshiruvlar

Qonning umumiy taxlili

Qonning umumiy taxlili (21 parametr bo’yicha)

Gemoglobinni aniqlash

Qonning quyilish tezligi “ВСК”

Qonda qand miqdorini aniqlash

Glikogemoglobin

Siydik umumiy taxlili

Nechiporenko usulida siydik taxlili

Siydikda atsetonni aniqlash

Siydikda qand miqdorini aniqlash

Zimnitskiy probasi

Ginekologik surtma taxlili

 

Biokimyoviy tekshiruvlar

 

Qonda mochevina (karbamid)ni aniqlash

Qonda kreatininni aniqlash

Umumiy oqsilni aniqlash

Qonda kalsiyni aniqlash

Siydik kislotasi

 

Qon fermentlari

 

Alaninaminotransferaza (ALT)

Aspartataminotransferaza (AST)

Bilirubinni aniqlash

Qonda amilazani aniqlash

 

Lipid spektori

Qonda xolesterinni aniqlash

Triglitseridlar

LPVP

LPNP

 

Revmoprobalar

 

ASLO (Antstreptolizin-O)

SRO (S-reaktiv oqsil)

RF-LATEKS (revmotoid factor)

 

Virusli geppatitlar

HBS Ag ( Geppatit B) ekspress-test

HBS Ag ( Geppatit B) IFA

VGS (Virusli Geppatit C) ekspress-test

VGS (Virusli Geppatit C) IFA

 

Qonning serologik taxlili

Vasserman reaksiyasi (RW)

 

Koagulogramma

Protrombin vaqti (PTI)

Fibrinogen

Aktivlashtirilgan qisman Tromboplastina vaqti ( AQTV)

 

Immunoferment taxlillari (IFA) TORH-infeksiya

2-tip Oddiy gerpes (IgG)

Sitomegalovirus IgG

Xlamidiya  TR-G IgG

Toksoplazma IgG

 

Gormonal status (IFA)

 

Triyodtironin (T3)

Trioksin (T4)

Tireotrop gormoni (TTG)